PITCHEN:

Om je te kunnen vestigen op STEK, is het belangrijk dat je bij het gedachtengoed van STEK past. Om daar achter te komen, mag iedereen die graag op STEK wil komen een pitch houden. In die pitch vertel je ons wat je bedrijf inhoudt, waar je mee bezig bent en wat je nodig hebt van STEK.

We pitchen elke eerste donderdagavond van de maand.  Volgende pitch voor dit jaar zijn op:

Donderdag 4 april om 20.00 uur

Donderdag 2 mei om 20.00 uur

Donderdag 6 juni om 20.00 uur

Donderdag 4 juli om 20.00 uur

Donderdag 5 september om 20.00 uur

Donderdag 3 oktober om 20.00 uur

STEKsociaal:

De constructie werkt als volgt:

– iedere huurder betaalt mee aan energie, water, toiletten, WIFI, servicekosten, e.d.

– iedere huurder steekt tijd in STEK (= verplichting). Doe je weinig voor STEK, dan betaal je de complete huur. Doe je veel voor STEK, dan betaal je minder huur.

CRITERIA:

Criteria voor nieuwe initiatieven:

– Proeftuin: uniek, aanvullend op bestaande in de stad, eventueel experimenteel, innovatief of gericht op een nichemarkt

– Gedrevenheid: een initiatief straalt ambitie, moed en positivisme uit

– Verbinden: bereid te delen, samen te werken en bij te dragen aan het gebied

– Dynamiek: flexibel, aanpasbaar, uitbreidbaar en trekt mensen naar het gebied.

– Havengebied: passend bij het gebied, de haven, het water of de industrie

– Creativiteit: raakvlakken met de creatieve industrie

– Vrijheid/Onafhankelijkheid: een initiatiefnemer neemt zijn verantwoordelijkheid, is transparant, is ruimdenkend, zelfredzaam en zelfvoorzienend.

TijdsbeSTEK:

Wat wordt minimaal verwacht van de huurder:

– Maandelijks een paar uur werk voor STEK (bouwen, schoonmaken, tuinieren, meehelpen met communicatie, vormgeving, etc.)

– Minimaal 1x per jaar meewerken aan groenvoorziening, demonstratie, cultuurmanifestatie, verlichting, etc.