Beste lezer,

Natuur in de Wijk, gefinancierd door Provincie Noord-Brabant en diverse gemeentes, gaat ook in Tilburg en Breda van start. Het gaat in dit project om het kosteloos aanbieden van maatregelen voor meer natuur in bebouwd gebied. 

De soortenrijkdom in de stad behouden, stadsnatuur verder verbeteren en (dus ook) de woon- en leefomgeving samen met bewoners mooier, gezonder en levendiger maken.

Is dit interessant voor uw woning of tuin?

 

Wat zijn die maatregelen?

Samen gaan we komend jaar zorgen voor schuil- en nestgelegenheid voor de huismus, gierzwaluw en vleermuizen. In geselecteerde kansrijke wijken wordt een groot aantal nestkasten en plantensoorten (besdragende struiken, hagen, gevelgroen) gratis ter beschikking gesteld.

Bewoners, buurttuin, musea, speeltuin, wijkgebouw, woningbouwstichtingen en scholen in Belcrum en Binnenstad (Breda) en Reeshof Tilburg kunnen zich aanmelden om mee te doen.

Kijk op de website http://www.natuurindewijk.nl wat mogelijk is,  wat er al is gerealiseerd en geef je vrijblijvend op voor de Nieuwsbrief.

STEK en Belcrum Beach gaan ook samenwerken met Natuur in de Wijk.