Tijdelijk gebruik van leegstaande complexen en braakliggende terreinen op het Haveneiland voor de periode tot 2023. Onderdeel uitmakend van Via Breda.

Zoals ook in de structuurvisie staat; tijdelijke activiteiten met een sociaal, maatschappelijke meerwaarde, met een eigen karakter, aanvullend op het reeds bestaande.Met speerpunten als hospitality, evenementen en water als vrijtijdsmilieu, gericht op leisure en toerisme.

De doelstellingen zijn de culturele en sociale economie te versterken en te komen tot waardecreatie van het gebied en verbindingen te leggen tussen maatschappelijke en economische vooruitgang.


Fundamenten van de waardecreatie zijn duurzaamheid, verbondenheid en wederkerigheid.

Criteria voor nieuwe initiatieven:

- Proeftuin: uniek, aanvullend op bestaande in de stad, eventueel experimenteel, innovatief of gericht op een nichemarkt

– Gedrevenheid: een initiatief straalt ambitie, moed en positivisme uit

- Verbinden: bereid te delen, samen te werken en bij te dragen aan het gebied

- Dynamiek: flexibel, aanpasbaar, uitbreidbaar en trekt mensen naar het gebied.

– Havengebied: passend bij het gebied, de haven, het water of de industrie

- Creativiteit: raakvlakken met de creatieve industrie

– Vrijheid/Onafhankelijkheid: een initiatiefnemer neemt zijn verantwoordelijkheid, is transparant, is ruimdenkend, zelfredzaam en zelfvoorzienend.

Bestaande initiatieven en locaties:

- Electron (culturele broedplaats)

– de Belcrumhaven met de historische woonschepen en hun bewoners

– het bedrijf Nemeijtek (vrieshallen) en Passina (geconcentreerde fruitsappen)

– het bedrijf Manitowoc (hijskranen) en een aantal bedrijven op de kop van hun pand (Plugged Agency, Stappen Breda, Lesgo, Strafwerk, …)

– Emmaus (tweedehands winkel, maar gaat verhuizen)

– Veilingkade 8 (CLIB, B-in Motion en diverse kunstenaars en bedrijfjes) en Veilingkade 9 (Stichting BRAAK!, Vorst grafisch ontwerp en Wiesje Peels Fotografie)

- de Skatehal Pier 15

– Belcrum Beach

- de sloepensteiger (Stichting Aakwaa)

– de Partyboot (waarschijnlijk)

– STEK (het dorp)

– de Mark
– e.a.

Randvoorwaarden mede dankzij de input van de stakeholders:

– Stichting BRAAK! en CLIB zorgen voor eenduidig en goed beheer van het Haveneiland

– Het haveneiland op de kaart zetten

- Gezamenlijke communicatie

– Samenwerking en afstemming

- Gedachtengoed “regelvrij gebied” bewaken

– Samen met een jury bepalen wat er bij komt qua initiatieven

Dus: gezamenlijk: pr, communicatie, agenda, beveiliging, schoonmaak en onderhoud